Bibliografia


AADD (1984). L'exili espanyol a Mèxic: l'aportació catalana. Barcelona, Ministerio de Cultura - Ajuntament de Barcelona.

AADD (1988). Història de la literatura catalana. Barcelona, Ariel (vol. XI).

AADD (1992). Diccionari dels catalans d'Amèrica. Barcelona, Generalitat de Catalunya.

AADD (1996). Diccionario de los catalanes de México. Zapopan, El Colegio de Jalisco - Generalitat de Catalunya.

AADD (2000). Nou diccionari 62 de la literatura catalana. Barcelona, Edicions 62.

ANDÚJAR, Manuel (1949). La literatura catalana en el destierro. Mèxic, Ateneo Español de México.

CAMPILLO, Maria (1995). "Breve informe sobre el exilio literario catalán", Las literaturas exiliadas en 1939. Sant Cugat del Vallès, Cop d'Idees - GEXEL - Universitat Autònoma de Barcelona.

CAMPILLO, Maria (1999). "L'experiència de l'exili i la prosa" dins Glòria Bordons i Jaume Subirana (eds.) Literatura catalana contemporània. Barcelona, Ediuoc i Proa.

MANENT, Albert (1976). La literatura catalana a l'exili. Barcelona, Curial.

PLA BRUGAT, Dolores (2000). Els exiliats catalans a Mèxic: un estudi de la immigració republicana. Catarroja, Afers.

RIERA LLORCA, Vicenç (1994). Els exiliats catalans a Mèxic. Barcelona, Curial.

SURROCA, Robert (2004). Premsa catalana de l'exili i l'emigració (1861-1976). Barcelona, Generalitat de Catalunya.