Què és Lletra?


Tal com explicita el seu subtítol, Lletra és un "espai virtual de literatura catalana", un lloc per a la literatura catalana a Internet. Un lloc que informa ordenadament sobre les pàgines web existents i, alhora, produeix noves pàgines i nous continguts. Un lloc que fa, doncs, a la vegada de portal i de web amb continguts propis, aprofitant per a això tant el que s'elabora des dels Estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya com altre material ofert per diverses institucions públiques i privades (biblioteques, editorials, organitzacions d'escriptors, fundacions).

Internet és, per definició, suma i col·laboració, i així hem concebut Lletra des dels seus inicis, ara fa tres anys. En aquest temps –molt, en realitat, per a un projecte d'aquest tipus a la Internet– hem anat generant un hipertext viu i obert, en continu creixement, de textos, referències, recursos, notícies i enllaços sobre autors i obres, sobre períodes i moviments, sobre editors i crítics, sobre gèneres i premis literaris. I tot això, gràcies a l'ajut i la col·laboració de centenars de persones interessades en la literatura catalana, la seva difusió i el seu coneixement.