recursos

  • web

    La poesia trobadoresca

    Proposta didàctica sobre la poesia trobadoresca amb activitats prèvies, pràctiques (poemes de Guillem de Berguedà i Bernat de Ventadorn) i complementàries.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA