Veredicte

Enguany totes les candidatures rebudes han hagut de donar resposta a la pregunta-repte: Com fem que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores en entorns digitals de conversa i intercanvi social?

En atenció a aquest condicionant temàtic, i tenint en compte la qualitat de la proposta, els membres del jurat, reunits a Barcelona el 9 de setembre de 2021, han seleccionat el projecte presentat per Canal Malaia, titulat provisionalment “Lectures a Instagram i YouTube”, com a premi Lletra 2021.

El projecte preveu un acostament, no pas superficial ni lleuger, a obres que formen part del cànon de la literatura catalana. En concret planteja una aproximació alhora àgil i rigorosa al nostre corpus literari per tal de divulgar obres i autors amb un llenguatge proper, desenfadat i no exempt de precisió lingüística.

Gràcies al premi Lletra 2021, que inclou una aportació econòmica de 4000 € i una residència virtual a la UOC durant el curs 2021-22, els membres de Canal Malaia desenvoluparan un espai audiovisual interactiu a Instagram i YouTube on seran protagonistes tant els autors i obres com els estudiants i el professorat dels diferents nivells educatius.

Felicitem el col·lectiu Canal Malaia, l’encoratgem a desenvolupar un projecte digital innovador i el convidem a presentar-lo l’any vinent, en aquest mateix escenari, durant la Festa literària del 2022.
 

Bases

El premi Lletra, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya per promoure la lectura en català i l’ensenyament-aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les TIC, proposa anualment un repte i premia la millor proposta presentada per donar-hi resposta.

Enguany el premi planteja un nou repte derivat de les pràctiques lectores actuals i de les eines tecnològiques i contextos digitals que no han parat de transformar-se en el darrer any, en bona part per les necessitats sorgides durant la pandèmia.

El repte és:

Com fem que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores gràcies a entorns digitals oberts a la conversa i l'intercanvi social?

Per tal de presentar-se al premi, cal emplenar aquest formulari. Si s’escau, més endavant, us demanarem més informació o documentació. El termini final de presentació serà el 30 de juliol de 2021.
 

Dotació

La proposta que millor doni resposta al repte plantejat rebrà un premi en metàl·lic de 2.000 (dos mil) euros i una residència digital de sis mesos a la Universitat Oberta de Catalunya, donada amb 2.000 (dos mil) euros més, que s'atorgaran un cop s'hagi dut a terme la meitat de l'estada per desenvolupar el projecte digital. El projecte realitzat es presentarà durant la festa literària de l'any següent.

Si el jurat ho considera adient, també s'atorgarà un guardó honorífic al millor projecte digital ja realitzat, impulsat per institucions públiques o privades en qualsevol moment, que hagi sabut donar resposta al repte proposat.
 

Lliurament

La decisió del jurat es farà pública el dia 21 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.
 

Jurat

El jurat està format per Lluís Agustí (Escola de Llibreria, UB), Cristina Aliagas (Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, UAB), Josep Anton Fernàndez (Estudis d’Arts i Humanitats, UOC), Teresa Fèrriz (Nous Projectes, UOC), Josep M. Fonalleras (Fundació Prudenci Bertrana - UdG), Teresa Guasch (Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, UOC), M. Antònia Huertas (Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, UOC) i Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana, Universitat de València).

Lʼentitat organitzadora es reserva el dret de modificar la composició del jurat en cas de malaltia, absència o qualsevol motiu d'impediment dʼalgun dels seus membres. Aquesta modificació només podrà fer-se fins a trenta dies abans de la proclamació del premi.

La presentació al premi pressuposa lʼacceptació íntegra dʼaquestes bases i dels drets i de les obligacions que seʼn deriven.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA