Presentació

Música de poetes és l’espai virtual on la poesia i la música dialoguen, on podeu escoltar versos i llegir cançons, on veureu com artistes i poetes es (re)interpreten i amplifiquen les seves veus.

Nascut l’any 2007 com una iniciativa de la UOC i del Departament d’Ensenyament, Música de Poetes pretenia posar a l’abast del professorat i els estudiants de llengua i literatura catalanes un plataforma que digitalitzava una pràctica molt comuna aleshores: portar el casset o el cd a l’aula per treballar plegats els poemes musicats. Tanmateix, aquest entorn web, que va sorgir com a solució per a una necessitat puntual, ha esdevingut una eina útil per a la difusió de la literatura i la música. Durant la primera època, va arribar a catalogar gairebé sis-cent poemes musicats i es va consolidar com un entorn amb un gran potencial docent i de lleure.

L’estiu de 2019 s’inicia la segona etapa de Música de poetes amb l’afany de continuar amb aquesta trajectòria tot adaptant-la als ritmes, discursos i reptes que planteja la societat actual. Així, l’actualització periòdica de la base de dades inclou noves creacions musicals i recupera cançons que no són fàcils de trobar. Els nous perfils a les xarxes socials permeten una interacció més fluïda amb usuaris, poetes i intèrprets. Les sinergies amb altres plataformes i iniciatives aporten un acostament al món de la poesia musicada en tota la seva complexitat.

Però, sobretot, aquesta nova etapa vol ser útil per començar a corregir el desequilibri de gènere, un desequilibri estructural i generalitzat del qual Música de poetes no s’havia escapat: fins ara, només el 15% dels poetes eren dones, i únicament un 10% dels poemes musicats inclosos eren d’autora. Aquestes xifres, però, no es corresponen en cap cas amb la realitat, ja que els intèrprets s’han inspirat molt més sovint en els versos de les poetes. Per una qüestió de rigor, i inspirades en les paraules de Montserrat Abelló, des de Música de poetes ens comprometem a aturar-nos a “escoltar aquestes veus” i compartir-les amb vosaltres:
 

 

Parlen les dones,
la seva poesia
tendra i forta

Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,
que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

 

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA