Primer premi Lletra de pàgines web de literatura catalana

VEREDICTE

Reunit a Barcelona el dia 7 de juny de 2001 el jurat del primer premi LLETRA de pàgines web sobre literatura catalana, format per Cristina Aparicio, Xavier Berenguer, Teresa Casals, Oriol Izquierdo i Francesc Ten, emet el següent veredicte...

Havent pres en consideració les vint-i-cinc pàgines presentades i, d'acord amb les bases, d'altres a proposta del jurat, vol destacar les pàgines següents:

EL CLUB DELS DETECTIUS (http://www.geocities.com/clubdelsdetectius) com una eina útil per a la tasca docent i l'estímul de la lectura a l'aula;

FONS BERTRANA (http://biblioteca.udg.es/barrivell/bertrana) com a fons documental que treu partit de les possibilitats de la xarxa;

L'ÀMBIT PROHIBIT (http://www.ambit-prohibit.com) com a pàgina de creació personal;

CORPUS LITERARI CIUTAT DE BARCELONA (http://www.xtec.es/~jducros/index.html) com a esforç de buidatge de la literatura relacionada amb Barcelona;

INLIBRIS (http://www.inlibris.com/ct) com a cercador literari en català obert a la participació i la publicació en la nostra llengua;

BARCELONA REVIEW (http://www.barcelonareview.com/cat) com a revista cultural oberta als textos literaris en català.

I acorda concedir el premi LLETRA 2001 a RIALC (http://www.rialc.unina.it/), repertori informatitzat de literatura catalana antiga, per l'aprofitament de les possibilitats de la Xarxa per difondre un patrimoni literari important amb un criteri filològic de qualitat.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA