Mirall trencat (1974)

(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Novel·la de Mercè Rodoreda. Juntament amb La plaça del Diamant, és la més important de l'autora, encara que molt diferent. És una obra de gran complexitat, pels nombrosos personatges i pel temps abraçat (dividida en tres parts i precedida d'un pròleg de gran interès), que fa necessària la presència d'un narrador molt hàbil, que explica la història de les tres generacions d'una família, els Valldaura-Farriols, habitants d'una torre esplèndida de Sant Gervasi.

La història, amb elements del fulletó i de la novel·la sentimental, recolza en un personatge femení de gran atractiu, Teresa Goday de Valldaura, que puja l'escala social gràcies a dos matrimonis. També destaca pel seu relleu i penetració el triangle infantil, poètic i alhora terrible, del qual sobresurt una nena, Maria, mena de símbol d'aquest període; i de fet l'assassinat d'un d'ells, Jaume, amb tot el que arrossega (el suïcidi de la nena i el probable del pare), esdevé el nucli tràgic de la història i l'inici de la davallada. El conflicte bèl·lic acabarà de donar el cop de gràcia a la família, com ho assenyala la destrucció de la torre pel foc (un altre símbol, en aquest cas de la guerra).

A la novel·la, d'una banda, l'autora tipifica amb particular encert la vida de l'alta burgesia barcelonina, en un moment de particular esplendor, i ens en dóna una imatge refinada i alhora penetrant. Però, també incorpora personatges més populars: el servei, amb un particular encert pel que fa a Armanda, la cuinera. Ara bé, magrat que el fil conductor és una història potent, l'autora se centra, bàsicament, en el món interior dels personatges i així explica la història des de dintre, des de les emocions, sobretot de tristesa. I exposa els seus temes centrals: el fracàs de l'amor, a través de diferents triangles amorosos; el destructor pas del temps, amb l'aniquilació d'un món.

D'altra banda, Mercè Rodoreda incorpora elements fantàstics (el fantasma de Maria morta), i incorpora el misteri, finalment poètic. A Mirall trencat, a més d'exposar la complexitat de l'home i del món, crea un mite de gran força i bellesa: el de la Barcelona catalana destruïda per la guerra civil.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA