Crèdits

Voleu posar-vos en contacte amb nosaltres?

Escriviu-nos a:

Teresa Fèrriz Roure
directora
Projecte LletrA, la literatura catalana a internet
Rambla de Poblenou, 156
08018 Barcelona
lletra@uoc.edu

Voleu saber qui integra el projecte?

Aqui teniu el nostre equip, que compta amb l'assessorament permanent d'un consell format per membres de les universitats catalanes, l'Institut Ramon Llull, el Departament d'Ensenyament i altres institucions culturals vinculades amb la literatura.

Agraïments

Volem agrair especialment la gentilesa de tots els autors i autores que ens han autoritzat a reproduir els seus textos, la dels fotògrafs o institucions que ens han autoritzat a reproduir les seves fotografies i a totes les lectores i lectors que participen en el projecte LletrA. Moltes gràcies a tothom!