Comentaris

  • pdf

    "Aigua furtiva"

    Susanna Rafart comenta Serenitat de cercles a l'Avui (16/22/04).

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA