Text

Obra gràfica

  • web

    Pintura

    Recull algunes pintures de l'autor i una biografia.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA