Veredicte

Premi Lletra 2018. Categoria experiència docent

Reunit virtualment durant el mes de setembre de 2018, el jurat del premi Lletra emet el següent veredicte:

Malauradament, enguany hem de declarar deserta una de les dues categories del premi Lletra: la d’iniciativa digital. Volem esmentar, però, que la decisió no es deu exclusivament a la qualitat dels projectes presentats –valorables en funció de l’esforç i el treball esmerçats– sinó que respon a una reflexió de més fondària que contempla les dificultats i els entrebancs amb què es troben les propostes –sempre col·lectives i col·laboratives– de divulgació de la literatura catalana a la xarxa.

L’any 2013, i des d’aquest mateix escenari, demanàvem que s’apostés pels emprenedors i emprenedores digitals en l'àmbit de la literatura i es donés suport, amb l’ajut de polítiques culturals públiques amb visió de futur, a una Internet literària catalana plural, diversa i col·laborativa. Les dades dels diferents informes i els resultats de les investigacions sobre aquest àmbit repeteixen que aquestes iniciatives necessiten el suport institucional.

Avui, cinc anys després, constatem que no tan sols no s’ha avançat en aquest suport, sinó que la manca d’inversió i el canvi de les pràctiques individuals d’ús de les xarxes ens estan abocant a una progressiva desaparició d’iniciatives digitals innovadores i creatives sobre la literatura catalana a Internet, si n’exceptuem, això sí, l’entorn educatiu, on el professorat i l’alumnat continuen essent els veritables protagonistes de la promoció literària a la xarxa.

Per això, i per reconèixer i agrair la tasca dels i les professores, hem decidit atorgar el premi Lletra en la categoria millor experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la literatura en català a:

Llums, càmera, poesia!,

desenvolupada per Anna Riera conjuntament amb un centenar d’estudiants de secundària de l’institut públic La Garrotxa d’Olot, amb excel·lents resultats.

El projecte es basa en una metodologia pròpia per a la realització col·laborativa de formats audiovisuals centrats en l’experiència poètica, i mostra amb evidències que els recursos audiovisuals són compatibles amb la profunditat interpretativa si darrere hi ha cerca de sentit, rigor metodològic i un lideratge docent.

Bases


Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya, el premi Lletra estableix dues categories:

a) a la millor iniciativa digital realitzada amb l'objectiu de promoure el gust per la lectura en català i ampliar el coneixement dels autors i obres catalanes a la xarxa

b) a la millor experiència didàctica d'ensenyament-aprenentatge de la literatura i la lectura en català amb l'ajut de les TIC

Les candidatures poden ser individuals o fruit de la col·laboració entre diversos professionals del món de la cultura, lʼeducació i les tecnologies, de qualsevol país i en qualsevol llengua. Cal que sʼhagi portat a terme entre els anys 2016, 2017 i 2018.

En el cas de la iniciativa digital, es valorarà especialment lʼaplicació sostenible i innovadora de les TIC a la promoció de la lectura en català i a lʼensenyament-aprenentatge de les obres i autors catalans, lʼoriginalitat de la idea, la creativitat en la seva concepció i disseny, lʼexperiència prèvia en lʼaplicació de les TIC a la cultura i lʼensenyament dels seus impulsors, a més del seu impacte a partir dels objectius proposats.

En el cas de l'experiència didàctica –adreçada a professorat d'ESO, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior–, es valorarà especialment l'impacte en l'alumnat a partir dels objectius proposats, l'adequació de la proposta metodològica, la creativitat i innovació en la seva concepció i la possibilitat de replicar el model en altres centres educatius.

La presentació de candidatures es fa a través del formulari de la pàgina del Premi LletrA. El termini final de presentació serà el 12 de setembre de 2018.

Lʼentitat organitzadora es reserva el dret de modificar la composició del jurat en cas de malaltia, absència o qualsevol motiu dʼimpediment dʼalgun dels seus membres. Aquesta modificació només podrà fer-se fins a trenta dies abans de la proclamació del premi.

La presentació a les dues categories del premi pressuposa lʼacceptació íntegra dʼaquestes bases i dels drets i de les obligacions que seʼn deriven.

Lliurament


La decisió del jurat es farà pública el dia 20 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.

Jurat


El jurat està format per Josep Anton Fernàndez (Filologia Catalana, UOC), Josep M. Fonalleras (Fundació Prudenci Bertrana - UdG), Gemma Lluch (Filologia Catalana, Universitat de València), Francina Martí (Associació Rosa Sensat), Teresa Guasch (Psicologia i Ciències de l'Educació, UOC), M. Antònia Huertas (Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, UOC) i Cristina Aliagas (Universitat Pompeu Fabra).

Dotació


La dotació del premi és de 2.000 (dos mil) euros per cada categoria. Com a valor afegit, la UOC col·labora, durant l'any posterior al lliurament del premi, amb els guanyadors/es de cada categoria per tal de promoure i donar difusió als projectes premiats.

Guardons anteriors


2017: L'UNIVERS POÈTIC DE MARTÍ i POL, per la seva excel·lent factura tècnica i per l'aposta innovadora i creativa a favor del foment de la poesia en català. Adreçada als infants a partir dels 4 anys, no solament reflecteix i divulga el món creatiu del poeta sinó que implica els petits lectors com a creadors. L'app és una eina visualment atractiva que ha sabut construir un espai virtual de lectura literària i de creació. A més, és un element viu que millora constantment a partir de les propostes dels lectors i dels investigadors.
L'univers poètic de Miquel Martí i Pol

2016: UN MÓN DE POESIA, per posar en el centre del projecte digital els infants i les seves pràctiques lectores amb dispositius mòbils, cada cop més habituals i a les quals creiem que no s’han abocat prou esforços editorials fins ara.
Un món de poesia

2015: CATORZE.CAT, per posar els fonaments d’un espai digital català de confluència entre la literatura, el teatre, el cinema, l’art i la música, on s'alternen col·laboradors de renom i trajectòria consolidada amb veus joves i inèdites, que troben en Catorze l’oportunitat de donar-se a conèixer en un context de qualitat.
Catorze.cat

2014: LLEGIR EN CATALÀ, un grup d’editorials independents que s’han associat “per crear projectes que ajudin a difondre millor els llibres respectius, amb l’esperit de sumar forces de manera cooperativa, guanyar visibilitat i contribuir a enfortir el sector".
Llegir en català

2013: ex aquo: FONS PERE CALDERS, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu significat i importància en la tasca de posar a l’abast d’investigadors i lectors un fons documental exhaustiu sobre Pere Calders que ajuda a entendre la seva obra i a mantenir-la viva, al mateix temps que funciona com a eina divulgadora i catalogadora de primer nivell; i NISE, de la Universitat de Girona, pel seu paper a l’hora de donar rellevància històrica i literària a un període de la nostra literatura generalment bescantat, com és el que inclou el Renaixement, el Barroc i la Il·lustració.
Fons Pere Calders
Nise

2012: NÚVOL.com, perquè representa un esforç gràfic i intel·lectual per oferir un aparador dinàmic i participatiu de la cultura amb varietat i rigor i, de manera especial, pel seu projecte d’edició digital d’obres literàries inèdites en català, els anomenats e-singles.
Núvol

2011: ex aequo: CÀTEDRA MÀRIUS TORRES DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, que digitalitza, des de l'any 2008 un fons documental de gran valor per a l'estudi i la difusió de la literatura catalana contemporània, i les PÀGINES D'AUTORS I OBRES CATALANES DE LA VIQUIPÈDIA, pionera en el desenvolupament de les dinàmiques veritablement participatives a Internet.
http://www.catedramariustorres.udl.cat/materials/index.php
http://ca.wikipedia.org/wiki/Literatura_catalana

2010: ex aequo: MAPA LITERARI CATALÀ 2.0 i ENDRETS. GEOGRAFIA LITERÀRIA DELS PAÏSOS CATALANS perquè mostren dues bones pràctiques, molt properes i ambdues publicades l’any 2010, d'aplicació de les tecnologies de la georeferenciació a la difusió del patrimoni cultural i literari català. www.mapaliterari.cat
http://endrets.cat

2009: UNA MÀ DE CONTES, per promoure la lectura entre els futurs lectors, nadius digitals.
www.unamadecontes.cat

2008: El BLOG DEL QUADERN GRIS, per la seva eficàcia comunicativa que enriqueix un gènere literari tradicional amb els nous usos del dietari digital, afavoreix la difusió de la lectura i afegeix nombrosos complements.
http://elquaderngris.cat/blog/

2007: BLOCS DE LLETRES, per l'aplicació útil i efectiva de la tecnologia a la difusió de totes les informacions sobre literatura generades per la comunitat blocaire i els mitjans de comunicació.
http://www.blocsdelletres.com

2006 ex aequo: francescseres.net, com a exemple de pàgina d'escriptor que sap transmetre als lectors, a través dels recursos que ofereix Internet i especialment de la imatge, el món interior d'un creador, i LLETRES DE BATALLES, per aplegar i difondre amb voluntat pedagògica i amb una combinació òptima de disseny, usabilitat i continguts, autors i textos sobre la guerra de 1936-1939.
http://www.francescseres.net
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lletresbatalles/index.htm

2005: EL LLIBRETER. Un blog que destaca per la qualitat dels seus comentaris sobre llibres i literatura
http://llibreter.blogspot.com/

2004: RELATS EN CATALÀ. L'espai per a publicar i llegir relats en català
http://www.relatsencatala.com

2003: NARCÍS OLLER. Web sobre l'autor i la seva obra orientat a l'ús didàctic
http://www.xtec.cat/~jpallas/index.htm

2002: EL TACTE QUE TÉ. Revista digital amb articles, contes, poesia, comentaris...
http://eltactequete.cat.mialias.net/

2001: RIALC. Repertori informatitzat de l'antiga literatura catalana de la Università de Napoli Federico II
http://www.rialc.unina.it

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA