Premi Baldiri Reixac / Lletra (UOC) 2015

Veredicte


L'experiència docent guanyadora és Itinerari idea, projecte d'emprenedoria i creativitat, presentat per l'INS Ronda de Lleida.

Perquè els contextos d'incerteses en què es mouen els docents no han d'impedir-los esdevenir mediadors útils, convençuts i entusiastes, i cal seguir posant a l'abast dels estudiants les millors eines i coneixements que els permetin aprofundir en els seus talents i descobrir les pròpies vocacions.

Projecte adreçat a 4t d'ESO, un període especialment crític perquè suposa el salt de l’ensenyament obligatori als estudis post-obligatoris, s'arrisca incorporant a les aules metodologies com l’aprenentatge entre iguals o el treball per projectes, a més dels nous àmbits de l'emprenedoria, la creativitat o els diversos llenguatges de les tecnologies. Tot sustentat fermament en el compromís decidit del professorat que l'ha ideat i ha convençut el centre per desenvolupar-lo, i en la implicació dels nois i noies d’aquest primer curs pilot, els quals han sortit de la seva zona de confort per treballar els valors d'emprenedoria, ciutadania responsable i creativitat realista.

Convocatòria 2014-2015


La Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Lluís Carulla convoquen el Premi a la millor experiència docent en clau d'innovació, rellevant per la seva creativitat i capacitat d'anàlisi i adaptació al propi context, que ha permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l'autor i l'aplicador de la proposta didàctica.

Els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal emplenar el formulari que es troba a la pàgina web de la Fundació Lluís Carulla i adjuntar-hi el treball només encapçalat amb el títol. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

El premi s'inscriu dins de la convocatòria dels XXXVI Premis Baldiri Reixac 2014-2015, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana en tot l'àmbit dels països de parla catalana.

Aspectes generals


Per optar als premis cal emplenar els formularis d’inscripció que es troben al web www.fundaciolluiscarulla.cat. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Les manualitats i el material que no tingueu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el títol i el número del treball:

Premis Baldiri Reixac
Fundació Lluís Carulla
Aribau, 185, 3r. 08021 Barcelona
Tel. 93 200 53 47 · Fax 93 200 56 33
info@fundaciolluiscarulla.cat

El termini de presentació s'acaba el dia 12 de febrer de 2015. La participació als premis implica el compromís d’exposar l’experiència en fòrums organitzats per la Fundació Lluís Carulla, com la Jornada Baldiri Reixac, per donar-ne difusió i afavorir l’intercanvi.

La Fundació Lluís Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats a les pàgines web www.fundaciolluiscarulla.cat i www.bonespractiquesbaldiri.cat.

Els treballs no premiats podran ser recollits des del 25 de juny fins al 17 d'octubre, amb la presentació de la fitxa d'inscripció.

La Fundació Lluís Carulla podrà disposar dels treballs premiats durant un any per tal d'exposar-los i promoure'n la difusió.

Jurat


Joan Arjona, Rosa Boixaderas, Josep Maria Calbet, Josep M. Farré, Assumpta Fargas, Josep Gonzàlez-Agàpito, David Pujol, Anna Ramis, Rosa M. Securún, Carles Sigalés.

Tots els premis


Premis a les escoles

12 premis de 3.300 euros cadascun

Serà premiada la qualitat global i la catalanitat, en llengua i continguts, d'escoles, instituts, centres de formació d'adults i centres universitaris de formació del professorat, concretades en un projecte educatiu i lingüístic que s'estigui aplicant i que assoleixi un ús elevat de la llengua entre l'alumnat i el professorat, tant en l'activitat acadèmica com en la comunicació informal. Es valorarà igualment l'activitat educativa amb referència a la identitat que, a més de la llengua i la cultura pròpies, manifesti voluntat integradora en el marc d'una societat democràtica. Es prendran en consideració les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

Per participar-hi cal omplir i trametre el qüestionari que facilita la Fundació Lluís Carulla, amb la documentació que s'hi demana. Les escoles unitàries integrades dins d'una zona rural s'han de presentar conjuntament.

Les escoles i els instituts ja presentats als Premis en anys anteriors i no premiats que desitgin optar a aquesta convocatòria, només cal que presentin el qüestionari actualitzat, i no és indispensable, doncs, que aportin documentació nova.

No hi poden optar els centres educatius ja guardonats en convocatòries anteriors.

Premis als alumnes

65 premis de 700 euros cadascun

Seran atorgats a treballs escolars fets en català, pel seu contingut i qualitat, que tractin sobre qualsevol àrea de coneixement, realitzats en equip per alumnes d'ensenyament no universitari. L'import del premi es destinarà a llibres o materials didàctics en català escollits pels alumnes guardonats.

Els treballs poden tractar de temes de qualsevol de les àrees de coneixement dels diversos cicles escolars, o bé ser resultat d'activitats del centre (dels murals, les maquetes i les manualitats més grans de 60 x 60 cm, només se n'admetran fotografies). Quant als treballs de recerca de segon de batxillerat, només se n'admetrà un per centre. En aquest cas s'admetran treballs individuals.

El jurat valorarà especialment els treballs que representin un aprofundiment en la realitat nacional i en la nostra tradició cultural. Cal acompanyar els treballs d'una memòria breu, no més llarga de dos fulls, on cal especificar les motivacions, les circumstàncies, la manera en què s'ha fet el treball, etc.

2 premis dotats amb 1.500 euros cadascun

Seran atorgats a experiències específiques que fomentin la comunicació en català entre l'alumnat dins i fora de l'aula a fi de promoure l'ús social de l'idioma. La proposta ha d'expressar quina és la situació lingüística inicial, els objectius a assolir i les bones pràctiques que es duen a terme per aconseguir-ho.

Per optar als Premis, cal emplenar el formulari que trobareu a la pàgina web de la Fundació Lluís Carulla i adjuntar-hi el treball que es presenta.

Premis a mestres i professors

Dotats amb 12.000 euros en conjunt

Dos premis dotats amb 4.000 euros cadascun a un estudi, recerca, assaig pedagògic o experiència didàctica que contribueixi a millorar la qualitat educativa i la docència i referit a qualsevol nivell escolar o àrea d’aprenentatge o àmbit de coneixement. El jurat considerarà la possibilitat de contribuir a l'edició dels treballs guardonats. La Fundació Lluís Carulla tindrà una opció preferent a l'hora de publicar-los.

Premi a una experiència docent en clau d'innovació,, rellevant per la seva creativitat i capacitat d'anàlisi i adaptació al propi context, que ha permès afrontar reptes educatius de sempre o oferir respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI. Convocat conjuntament amb la Universitat d’Oberta de Catalunya (UOC), amb motiu del seu vintè aniversari. El premi és dotat amb 4.000 euros per a l’autor i l’aplicador de la proposta didàctica.

En tots els casos, els treballs han de ser inèdits i presentats de forma anònima. Cal emplenar el formulari que es troba a la pàgina web de la Fundació Lluís Carulla i adjuntar-hi el treball només encapçalat amb el títol. El jurat podrà dividir els premis o deixar-los sense adjudicar.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA