• Diccionari per a ociosos

    Lectura de un fragmento de esta obra de Joan Fuster