Veredicte

Enguany el premi Lletra es reformula per tal d'impulsar el millor projecte digital que doni resposta, en clau creativa i innovadora, a un repte específic, que anirà canviant cada any. El compromís de l'equip o la persona guanyadora consistirà a desenvolupar el seu projecte en el termini d'un any, amb el suport econòmic de la Fundació Prudenci Bertrana i la UOC, a més del mentoratge que es concretarà en una residència virtual a la Universitat Oberta de Catalunya.

L'any 2020 el repte plantejat ha estat el següent: com fem que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores gràcies a formats digitals com l’àudio i el vídeo?

El jurat ha avaluat les quinze candidatures presentades i ha seleccionat, ex aequo, els dos projectes que millor responen al repte:

Lectures en ruta i Podcast La LectoraLectures en ruta perquè combina l'experiència lectora amb la vivència del territori i l'emoció del viatge. Aquesta proposta destaca per la diversitat de formats (taller d'escriptura, tertúlia, etc.), l'humor i les diferents maneres d'enfocar la lectura literària. Tot plegat construeix un espai digital potent per a la reflexió literària i el gaudi lector entre joves i adults.

I

Podcast La Lectora perquè ve a omplir un buit en el nostre entorn cultural amb el plantejament d'un programa sobre llibres impulsat des de la iniciativa privada, en canals alternatius, i que s'allunya del màrqueting i dels compromisos empresarials. Destaquem el seu propòsit de tractar tots els gèneres literaris i l'aposta per aquest format digital (el podcast), més lleuger i proper als joves que un programa convencional de televisió o ràdio.

Felicitem els equips impulsors i els convoquem a la propera festa literària, el setembre de 2021, per tal que ens presentin aquí tots dos projectes ja desenvolupats.

Bases


El premi Lletra, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya, celebra el seu 20è aniversari fidel al seu objectiu fundacional: promoure la lectura en català i l’ensenyament-aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les TIC.

Els canvis socials, culturals i tecnològics dels darrers vint anys ens demanen una actualització de la naturalesa del premi per tal d’adequar-lo a les pràctiques lectores i literàries actuals de les persones que integren el nostre sistema lector i, també, a les eines tecnològiques i contextos digitals que no paren de transformar-se.

Per tot això, a partir de la convocatòria 2019-20, el premi Lletra proposarà anualment un repte i premiarà la millor proposta presentada per donar-hi resposta.

El repte que plantegem enguany és:

Com fem que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores gràcies a formats digitals com l’àudio i el vídeo?

Per tal de presentar-se al premi, cal emplenar aquest formulari. De seguida que el rebem, us donarem avís de recepció i, si s’escau, us demanarem més informació i/o documentació sobre la vostra proposta. El termini final de presentació serà el 30 de juliol de 2020.

Lʼentitat organitzadora es reserva el dret de modificar la composició del jurat en cas de malaltia, absència o qualsevol motiu dʼimpediment dʼalgun dels seus membres. Aquesta modificació només podrà fer-se fins a trenta dies abans de la proclamació del premi.

La presentació a les dues categories del premi pressuposa lʼacceptació íntegra dʼaquestes bases i dels drets i de les obligacions que seʼn deriven.

Lliurament


La decisió del jurat es farà pública el dia 22 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.

Jurat


El jurat està format per Lluís Agustí (Escola de Llibreria, UB), Cristina Aliagas (Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, UAB), Josep Anton Fernàndez (Estudis d’Arts i Humanitats, UOC), Josep M. Fonalleras (Fundació Prudenci Bertrana - UdG), Teresa Guasch (Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, UOC), M. Antònia Huertas (Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, UOC) i Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana, Universitat de València).

Dotació


S’atorgarà un premi de 4.000 € per desenvolupar el projecte digital presentat i una residència unipersonal de sis mesos a la Universitat Oberta de Catalunya, en els termes que acordin ambdues parts després del lliurament del guardó a la festa literària dels Premis Literaris de Girona. El projecte finalitzat es presentarà a la festa literària de l’any següent.

A partir d’aquesta vintena convocatòria, i sempre que ho recomani el jurat, s’atorgarà un nou guardó honorífic al millor projecte digital ja realitzat, impulsat per institucions públiques o privades en qualsevol moment, que hagi sabut donar resposta al repte proposat.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA