• Fragment de la intepretació de Solitud per part de Manel Camp