• III Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals

    Crònica de la jornada dedicada a l'autor, celebrada a València l'any 2012.

  • Rodolf Sirera entevistat per Lluís Meseguer

    Dins de la III Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals (València, 2012).