• Gimferrer llegeix 'Hespèrides, qui podrà dir...'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Tot aquest temps viscut'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Interiors'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Arycasa'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Temps'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Vetlla'

  D'El diamant dins l'aigua (2001). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Joventut'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Arpa'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Gallart'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Història'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'El te'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'I no poder ja mai més dir'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Acta'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'A l'hora de voler morir'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Nocturn'

  D'El vendaval (1988). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Associo la pluja amb els morts'

  De L'espai desert (1977). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Juny'

  D'Els miralls (1970). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'El cuerno de casa'

  Un poema en castellà d'Extraña fruta (1969). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Cuchillos en abril'

  Un poema en castellà d'Arde el mar (1966). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Gimferrer llegeix 'Una sola nota musical para Hölderlin'

  Un poema en castellà d'Arde el mar (1966). A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Pere Gimferrer parla de les seves influències com a escriptor

  A l'Arxiu audiovisual de poetes de l'ACEC.

 • Web

  L'autor llegeix 'Opus 98'

  A Poetàrium, de llull.tv (30/03/10).

 • Web

  L'autor llegeix 'Paraules per un lapidari'

  A Poetàrium, de llull.tv (30/03/10).

 • Web

  L'autor llegeix 'Sistemes'

  A Poetàrium, de llull.tv (30/03/10).

 • Web

  Entrevista a Poetàrium

  Entrevista a Pere Gimferrer, a llull.tv (30/03/10).

 • L'autor fa balanç de la seva trajectòria poètica

  Pere Gimferrer repassa la seva trajectòria poètica en una conferència a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès (2005)