• Mirall trencat: Adaptació televisiva

    Una adaptació del dramaturg Josep M. Benet i Jornet dirigida per Orestes Lara (Diagonal TV / TVC, 2002).