• Rodoreda i el Mètode didacta Liceu Dalmau

    L’autora participà en un disc publicat el 1934 per millorar la fonètica dels catalanoparlants.

  • La plaça del Diamant

    Lectura d'un fragment d'aquesta novel·la de Mercè Rodoreda