• Web

    Màrius Torres, entre l'herba i els núvols

    Biografia i comentaris sobre l'autor a partir del testimoni de cinc persones properes.

  • Web

    Màrius Torrres a Música de poetes

    Recull diversos poemes de l'autor musicats.