• Un homenot de lletres

    Documental sobre l'autor, produït i dirigit per Josep Juan.