• Senyoria

    Lectura d'un fragment d'aquesta novel·la de Jaume Cabré