• 'El mutilat', de Gabriel Ferrater

    Un poema de Les dones i els dies a Guic.cat.

  • Ferrater diu 'Gosa poder'

    Al Primer Festival de Poesia Catalana (1970).