• Web

    A 'Espai internet'

    El Dia de la poesia catalana a internet en aquest espai dels serveis informatius de TVC (17/03/13).