• El mètode Grönholm

    Adaptació televisiva de l'obra teatral de Jordi Galceran.