Si no pots visualitzar correctament aquesta publicació, clica aquí
argus
ISNN 2013 - 5351

1 m. [LC] Persona de la vigilància de la qual res no escapa.

2 m. [LC] Servei dedicat a fer arribar als escriptors, als artistes, als directors artístics, totes les notícies i les crítiques de la premsa referents a llurs activitats i a llurs obres.

Diccionari de la llengua catalana (IEC)

lletrA

Mariàngela Vilallonga

núm. 53

Afegeix a:FacebookTwitter  |  RSS RSS
et proposa descobrir
IntraText Digital Library
Concordances en xarxa de literatura llatina, italiana, francesa, espanyola, alemanya... llàstima que no hi ha encara literatura catalana. Aquí sabrem que la paraula més utilitzada en les obres de Virgili és arma, que hi apareix 153 vegades, la segona més freqüent és Aeneas en 152 ocasions, la tercera pater en 126. Si sumem a arma les 124 ocurrències del mot armis (el seu datiu/ablatiu plural) potser arribarem a la conclusió que Virgili va escriure sobretot literatura bèl·lica, és a dir èpica, és clar. I és que l’inici de l’Eneida fa: arma virumque cano...
 Visita el corpus virtual
et suggereix consultar
Diccionari de la llengua catalana
Institut d'Estudis Catalans
Vet aquí les columnes que sostenen la nostra llengua, la nostra literatura, el nostre país: les paraules. I n’hi ha per donar i per vendre en el Diccionari de la llengua catalana, elaborat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia de la llengua catalana. Trieu i remeneu que la collita és feraç. I, si en voleu més, sempre podeu visitar el Diccionari català-valencià-balear, conegut entre amics com l’Alcover-Moll, que també tenim a la xarxa.
 Accedeix al Diccionari
  a
  Darrers dies per a la presentació de candidatures!!!
El Premi LletrA augmenta la seva dotació econòmica i s'actualitza per tal de promoure l’ús innovador i creatiu de les TIC en la promoció de la lectura en català i del coneixement dels autors i obres catalanes.
et recomana navegar per
World Digital Library
Que no ens interessen les estadístiques i les freqüències dels mots de les obres de Virgili, sinó que el que volem és gaudir del text, escrit a mà i bellament il·luminat per un artista del segle XV? Cap a WDL. Manuscrits, atles, llibres d’anatomia, tractats de botànica, plànols de monuments, de la Xina o d’Austràlia, en japonès o en polonès, de la Yale University Library o de la Biblioteca d’Alexandria, pàgina a pàgina, lletra a lletra, els podrem gaudir de casa estant.
 Consulta els documents
la galeria
 Pinterest MetMuseum
el web
 Quadern d'Anglada
què és argus?   |   números anteriors   |   crèdits
Llicència de Creative CommonsReconeixement-NoComercial 3.0 No adaptada
subscriu-me | modificar les dades de la subscripció | donar-me de baixa