Veredicte

Enguany totes les candidatures rebudes han hagut de donar resposta a la pregunta-repte:

Com podem, des de les biblioteques, impulsar el gust per la lectura i l’interès per la literatura reforçant alhora els vincles entre la comunitat local i les TIC?

Tenint en compte l’ambició d’una proposta centrada en les persones i amb vocació de transformació social, la solidesa de l’equip de treball i la innovació d’una idea pionera, proposem, com a premi Lletra 2023, el projecte CURACONTES, presentat per Marta Michans i un equip de professionals que formen una “orquestra extraordinària”.

El projecte connecta les biblioteques, els centres hospitalaris i el sistema educatiu i cultural i crea un entorn on les i els adolescents es converteixen en mediadors de lectura i, amb l’ajut de professionals, creen audiocontes pensats específicament per donar benestar als nens i nenes que han de viure llargues temporades en un hospital a causa d’una malaltia de llarga durada.

Amb el resultat d’aquest projecte, totes les biblioteques que ho desitgin podran desenvolupar el seu propi Curacontes i establir aliances sòlides entre el sistema de lectura i els centres hospitalaris del territori. Els i les adolescents reforçaran les seves competències lectores i, sobretot, valors com la solidaritat o l’empatia. I, sobretot, els i les més petites, juntament amb les seves famílies, se’n beneficiaran i podran viure el seu dia a dia amb major benestar i alegria.

Com a jurat, recomanem que, durant el període de residència a la UOC, el projecte explori totes les potencialitats digitals, sobretot per ampliar-ne l’abast i trobar els formats que donin millor resposta a les necessitats dels infants. Curacontes ha d’arribar a totes les biblioteques que vulguin posar en marxa el seu Curacontes propi i explorar contextos de promoció lectora poc treballats; per això, les TIC són una eina imprescindible que el projecte ha d’usar de manera creativa.

Finalment, el jurat volem reconèixer la proposta del projecte finalista: Poetria, destinat a incorporar la poesia als clubs de lectura, i recomanem donar-hi suport per tal que es pugui desenvolupar amb èxit. Hi veiem un encaix amb el model de Clubs de lectura digitals impulsats per la UOC i com a continuació de les antologies poètiques digitals editades per Maria Callís i Josep Pedrals: Massa mare i 40 poetes de menys de 40, publicades per la plataforma Lletra.

Per acabar, felicitem Marta Michans i el seu equip per la ideació del projecte Curacontes i desitgem que aquest premi els ajudi a fer realitat la seva visió de convertir la lectura en veu alta en una eina transformadora de les vides dels nens i nenes que han de conviure amb una malaltia de llarga durada.

Bases

El premi Lletra, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana i la Universitat Oberta de Catalunya per promoure la lectura en català i l’ensenyament-aprenentatge de la literatura catalana mitjançant les TIC, proposa anualment un repte i premia la millor proposta presentada per donar-hi resposta.

Enguany, el repte plantejat és:

Com podem, des de les biblioteques, impulsar el gust per la lectura i l’interès per la literatura reforçant alhora els vincles entre la comunitat local i les TIC?

Per tal de presentar-se al premi, cal emplenar aquest formulari. El termini final de presentació serà el 5 de setembre de 2023.
 

Dotació

La proposta que millor doni resposta al repte plantejat rebrà un premi en metàl·lic de 2.000 (dos mil) euros i una residència de sis mesos a la Universitat Oberta de Catalunya, dotada amb 2.000 (dos mil) euros més, que s’atorgaran un cop s’hagi dut a terme la meitat de l’estada per desenvolupar el projecte digital/híbrid. El projecte realitzat es presentarà durant la festa literària de l’any següent.

Si el jurat ho considera adient, també s’atorgarà un guardó honorífic al millor projecte digital/híbrid ja realitzat, impulsat per institucions públiques o privades en qualsevol moment, que hagi sabut donar resposta al repte proposat.
 

Lliurament

La decisió del jurat es farà pública el dia 19 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis Literaris de Girona.
 

Jurat

El jurat està format per Lluís Agustí (Escola de Llibreria, UB), Cristina Aliagas (Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, UAB), Josep Anton Fernàndez (Estudis d’Arts i Humanitats, UOC), Teresa Fèrriz Roure (Nous Projectes, UOC), Josep M. Fonalleras (Fundació Prudenci Bertrana - UdG), Teresa Guasch (Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, UOC), Gemma Lluch (Departament de Filologia Catalana, Universitat de València) i Salvador Macip (Estudis de Ciències de la Salut, UOC).

L’entitat organitzadora es reserva el dret de modificar la composició del jurat en cas de malaltia, absència o qualsevol motiu d’impediment d’algun dels seus membres. Aquesta modificació només podrà fer-se fins a trenta dies abans de la proclamació del premi.

La presentació al premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

  • Donants de veu
  • Poesia dibuixada
  • Massa mare
  • Música de poetes
  • Premi LletrA