Carta d'en Joan Mascaró a en Francesc de B. Moll

Carta a Francesc de B. Moll

20 de setembre del 1943
Senyor En Francesc de B. Moll
Ciutat de Mallorca


Molt estimat amic:

Fa temps que vaig rebre els nous volums de la vostra edició "Les Illes d'Or". No podeu figurar-vos lo content que vaig estar. Gràcies de tot cor. Me dugueren la pau familiar de les nostres paraules, la vida i poesia de la nostra terra.

En Miquel Dolç aporta temes nous de joventut i una nota de violins fina i suau a la nostra poesia. Benvolgudes sien ses cançons noves.

Que els poetes nostres beguin de la font viva de la terra. El poble, el de la terra, i també la cultura ciutadana creen i purifiquen les llengües; però el proletariat i el suburbi fan decaure llur harmonia. No ens deixem enlluernar pel món artificial dels nostres dies tan mancat del sentit espiritual i del sentit de la bellesa. Solsament els anhels de justícia i de col·laboració entre els pobles semblen redimir una mica el món del materialisme modern.

Que els que vivim en cos o en esperit en la terra sagrada de les nostres illes guardem sempre viva en el cor llur harmonia serena.

Estic traduint el "Bhagavad Gita", obra d'amor i saviesa, del sànscrit a l'anglès. Procur fer una obra bella on cada paraula és mesurada, pesada, pensada i sentida. Els traductors del sànscrit a l'anglès sembla que en general hagin sentit una atracció especial per la paraula lletja i artificial: jo procur redimir una mica aquesta vergonya. En el temps de Shakespeare la llengua anglesa era sols parlada per uns cinc milions d'ànimes, però tenia més vida i més força que ara quan la parlen 200 milions. Tenim quantitat però poca qualitat. És el problema cultural del món industrial, allunyat de la terra i de la bellesa.

Les vostres filles i fills ja deuen ésser gairebé grans. A veure si tendran aficions a la llengua i a les lletres belles: que bé necessitam treballadors i mestres. I a veure si l'any qui ve ens podrem veure en un món d'una pau justa. Els pobles volen pau, però sols en l'amor hi ha pau, i sols en Déu hi ha amor.

Pens moltes vegades en vos i en la vostra obra, i sempre amb simpatia i agraïment.

Vostre amb afecte i amistat,

Joan MascaróPublicada a Gregori Mir, Correspondència de Joan Mascaró (1989).

Tancar finestra