Lectura de tres poemes del llibre Natura morta amb nens
Lectura del poeta en el cicle "Antologies".
Reproduďt amb l'autorització de l'autor i del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Cičncies de Catalunya.

Tancar finestra