Ets a:

Aplec de rondaies mallorquines d'en Jordi d'es Recó (1896...)

La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi

Josep A. Grimalt

Propòsit

Entre la intensa i múltiple activitat desplegada al llarg de tota la seva vida per mossèn Antoni M. Alcover i Sureda (Manacor 1862 - Ciutat de Mallorca 1932), destaca l'elaboració del corpus rondallístic publicat sota el títol d'Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Recó. La figura de mossèn Alcover, encara després de la mort, ha despertat sentiments molt vius de signe contrari, que s'han traduït en elogis desmesurats i reprovacions enverinades. Llevat d'alguna excepció, la bibliografia sobre Alcover no sol sortir del terreny de l'elogi o la censura, i és cert que, fins ara, no hi ha hagut ningú que s'hagi decidit a emprendre Un estudi de conjunt de la seva obra rondallística de manera reposada, científica i objectiva.

L'Aplec... és una obra de gran complexitat. Un estudi integral d'aquesta obra és una empresa d'envergadura. La meva catalogació intenta ésser modestament la primera pedra d'aquest edifici o, més ben dit, el bastiment per a construir-lo. Confés que una de les il·lusions de la meva vida seria veure'l acabat, encara que fos per mans distintes de les meves, qui sap si més capacitades. Ja en tindria prou amb la satisfacció d'haver-lo iniciat.

Les rondalles d'Alcover poden esser contemplades en dos aspectes generals: com a recull folklòric i com a obra literària. L'interès i el valor que puguin tenir, doncs, són dobles. Un estudi complet n'hauria de tenir en compte els dos caires, cosa que exigiria la utilització successiva de dos mètodes distints. He cregut, en principi, que l'ordre a seguir era indiferent, per quant aquests mètodes, com a tals, són independents. Dit d'una altra manera, els dos aspectes assenyalats són competència de disciplines distintes. Davant l'alternativa he decidit començar estudiant l'Aplec com a document folklòric i deixar per a una segona etapa la consideració de les seves particularitats literàries. Veurem, doncs, primer l'estrat que emparenta l'obra de N'Alcover amb la rondallística universal, el material manllevat a la tradició oral. La segona etapa al·ludida s'haurà de centrar en l'aportació personal de l'autor, en l'originalitat artística del corpus narratiu.

Delimitada la primera etapa a recórrer, cal que ens demanem quin valor tenen, les rondalles de N'Alcover, com a document folklòric i quin interès científic els hem d'atribuir.

Aquestes preguntes no poden esser contestades amb rigor sinó a posterior¡. La resposta definitiva només ens vindrà donada, si de cas, un cop acabat l'estudi. De moment ens haurem d'acontentar amb la resposta provisional que es desprèn d'allò) que es fa patent en una primera aproximació.

Que l'obra rondallística de N'Alcover no és un treball científic, ho podem observar amb un cop d'ull per poc atent que sia. Convindrà, però, fer una mica d'història de com fou elaborat l'Aplec, la qual cosa contribuirà a aclarir i precisar aquest i altres punts que eventualment tocarem al llarg de la nostra tasca.

Gènesi de l'Aplec

Sembla que les primeres inquietuds literàries d'Alcover es manifestaren a través d'algunes narracions de fons popular, escrites en castellà a imitació dels contes d'Antonio de Trueba, escriptor envers el qual sentia admiració. Llavors N'Alcover era seminarista i comptava desset anys. El resultat d'aquells escrits no devia ésser gaire satisfactori. Al seu article Com he fet mon Aplec de Rondayes Mallorquines, elll mateix confessa: "Aquella vida mallorquina pintada en castellà feya un efecte estrany". El qui més tard havia d'ésser arquebisbe de Mallorca, el doctor Josep Miralles i Sbert, llavors amic i condeixeble d'Alcover, l'animà a valer-se de la llengua del poble per donar forma a aquelles narracions. Ell acceptà el consell i així veren la llum les primeres rondaies mallorquines que sortiren de la seva ploma. Les publicà a diversos periòdics. L'any 1885, les recollí en un llibre titulat Contarelles d'En Jordi d'es Recó, juntament amb altres escrits de tema popular sense caràcter narratiu. Continua llegint...

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'En Jordi d'es Reco a cèrrec de mossèn Antoni M. Alcover i Sureda a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/obra/aplec-de-rondaies-mallorquines-den-jordi-des-reco-1896->

 
   

també t'interessarà...

       
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra