• Primers textos impresos

    Aquí i arreu, la impremta primitiva es caracteritza molt sovint per la dificultat de determinar amb precisió l …

  • Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya

  • Eiximenis i el Psaltiri devotissim

    Eiximenis i el Psaltiri devotissim

    Pàgina a LLETRA de l'autor (en llatí) del llibre català de tirada més alta -2.000 exemplars- des dels inicis d …