Ets a:

Isabel de Villena

Isabel de Villena

N'han dit...

(...) Però sor Isabel va encara més enllà. Això que acabem d'indicar, ben mirat, era una manifestació espontània del seu ser dona; en tot cas, si volem veure-hi alguna malícia literària, ho atribuirem al designi d'operar sobre l'expectació del seu públic mongívol, femení, propens a l'efervescència cordial. Tanmateix, l'abadessa estava decidida a fer del seu llibre una exaltació a penes velada del seu sexe. El Vita Christi és, per dir-ho així, una vida de Jesucrist vista a través de les dones.

(...) Sor Isabel, en efecte, va molt més enllà que el relat bíblic: nombrosos capítols de la seua obra estan dedicats, no tant a la narració dels fets de Jesús, com a descriure les ressonàncies que aquests fets tenien en Maria. Després, en el desenvolupament de la història del Crist, l'abadessa tria dels Evangelis, sempre que pot, aquells passatges en els quals les dones, directament o indirecta, figuren com a coprotagonistes decisives. Fins i tot alguns on això no és gaire evident, sor Isabel procura enfocar-los de manera que una dona o altra hi siga en un primer pla. Maria Magdalena, per exemple, ocupa en el seu relat un lloc, en extensió i en consideració, de què manca en els Evangelis. I igualment podríem dir de santa Anna i de moltes altres dones que hi apareixen. En tot moment del Vita Christi hi ha una dona amb la qual es relaciona Jesús; en tot moment hi ha una dona els sentiments i les paraules de la qual resumeixen l'abast o la significació de l'episodi evangèlic.

Joan Fuster, Misògins i enamorats (Alzira, Bromera, 1995)

L'obra de Sor Isabel palesa una bona formació literària, i el pròleg que li dedicà el bisbe Jaume Péreç i que encapçala un comentari al Magnificat redactat en un llatí no gens desdenyable, prova si més no que la monja s'interessava per l'exegesi i el comentari escripturístic, en els quals excel·lia aquell prelat, que confessa haver escrit el llibre a instàncies de Sor Isabel. El monestir també devia tenir una biblioteca bastant ben dotada, ja que consta que el 1495 hi anaren a parar els llibres que la reina Maria havia llegat a Violant de Monpalau, vídua de Lluís Martí. Més tard, el 1479, el vicari general Jaume Exarch deixà ben expressament a Sor Isabel, per la qual sentia especial veneració, tots els volums de la seva biblioteca, que devia ser considerable puix que hom en fa especial menció.

Albert G. Hauf, D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval (Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990)

Una qüestió prèvia: ¿pot una obra del segle XV considerar-se feminista? Sí, si n'acceptem com a definició la defensa de la dignitat de la dona. Naturalment, sense anacronismes: els feministes medievals no preconitzen conceptes com el dret a disposar del propi cos -el cos femení, el gran enigma de la medicina medieval-, ni el reconeixement polític, és clar.

Una altra és la línia de la defensa femenina: s'intenta demostrar el valor moral de la dona, criatura de Déu com l'home, no instrument del diable.

(...) Doncs bé, Isabel de Villena no es deixa impressionar per l'abundància de testimonis que sostenien la idea, i ho rebat. Però no en forma de tesi, sinó a través de la construcció narrativa. Recordem que està parafrasejant l'evangeli, la màxima autoritat al món cristià. El que farà, doncs, serà destacar-ne els passatges que mostren la fermesa femenina, i de manera molt especial la fidelitat del col·lectiu de les dones en la Passió, front a la covardia i l'abandó dels deixebles barons -sols una excepció: Joan, un personatge que roman proper al món femení-. Però sense dubte és la Magdalena qui personifica de manera especial la fermesa del seu sexe.

Rosanna Cantavella, "El feminisme", dins Protagonistes femenines a la "Vita Christi" (Barcelona, La Sal, 1987) Continua llegint...

Paraules clau d'aquesta autora

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Isabel de Villena a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autora/isabel-de-villena>

 
   

també t'interessarà...

       
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra