Ets a:

Lola Anglada

Lola Anglada i l'ideari noucentista

Inés Butrón Parra

En l'obra de Lola Anglada (Maria Dolors Anglada i Sarriera) conflueixen alguns dels trets estètics i ideològics fonamentals del moviment noucentista. Tot i que el seu nom aparegui al llistat d'autors que van dedicar la seva tasca a la il·lustració i a la literatura infantil -sovint, injustament qualificada com a gènere secundari dins la narrativa-, el conjunt de l'obra escrita i pictòrica de Lola Anglada és d'una importància cabdal dins el moviment noucentista, tant pel que fa a la seva qualitat artística com pels aspectes de renovació cultural i ètica que s'hi difonen.

Lola Anglada (Barcelona, 1892 - Tiana, 1984). Narradora i dibuixant

Aquesta afirmació inicial pot, sens dubte, ser titllada per alguns lectors actuals d'excessiva o, si més no, amarada de l'entusiasme que segueix a tot descobriment personal. Tanmateix, cal ser conscients que la memòria històrica és, de vegades, reduccionista, i sol oblidar la tasca de molts artistes contemporanis que no tingueren la sort d'encapçalar les primeres pàgines dels nostres manuals de literatura, però que contribuïren notablement a l'arrelament de les bases ideològiques proposades per l'elit intel·lectual. El valor artístic i l'esperit noucentista que caracteritzen les obres de Lola Anglada mereix, si més no, una mirada més atenta, i ens obliga, de retruc, a fer una revisió de l'ideari noucentista contemplant-lo des d'angles no estrictament literaris.

La renovació pedagògica noucentista


El noucentisme va creure fermament en una Catalunya nova, de vocació europeista, moderna, urbana, i alhora orgullosa de les seves arrels pròpies dins el marc de la tradició clàssica i mediterrània. Superats els excessos romàntics i la fragmentació ideològica del modernisme que derivà cap a postures cada cop més individualistes, el noucentisme es presentà al conjunt de la societat catalana com una força intel·lectual i artística unificadora, la fita de la qual era aconseguir un país amb un alt nivell de civilització i d'instrucció ciutadana, a l'alçada de qualsevol altra nació europea. Si bé el modernisme havia assolit quotes estètiques importants, tot obrint la cultura catalana als corrents artístics europeus més influents del moment històric (la fin du siècle s'escolà i fructificà entre les ràncies parets de la Renaixença), el caràcter bohemi i anàrquic dels seus representats més excelsos havia malmès les possibilitats del moviment d'esdevenir un vertader motor de canvi social. En contraposició, els noucentistes, amb Eugeni d'Ors al capdavant, s'esforcen a acomplir el seu paper dirigent, recolzats incondicionalment per l'eufòria política d'unes institucions que tot just encetaven el camí de la reconstrucció nacional.

En aquest marc d'empenta renovadora, la idíl·lica Catalunya brollava de les paraules d'en Xènius des de La Veu de Catalunya, portaveu oficial de la Lliga Regionalista, però també des de les visions barcelonines de Carner (a Auques i ventalls) -elegants, colpidores dins la seva mesura estilística- i en el paroxisme d'artificiositat lingüística de Guerau de Liost quan descriu l'antiga muntanya verdagueriana amb les mans d'uns mestre d'orfebreria (a La muntanya d'ametistes).

Bo i acceptant aquests noms com els més destacats prohoms de les lletres catalanes del moment, el noucentisme comptà amb d'altres figures que, tot i que no pertanyien al món literari, van fer sentir la seva influència en àmbits molt importants dins el procés de modernització cultural. Aquest és el cas d'Alexandre Galí -pedagog, assagista i principal impulsor del moviment de renovació pedagògica. Durant els anys vint, les teories pedagògiques se situaren al centre mateix de l'ideari noucentista. Dins del Glosari podem trobar exemples de les reflexions d'en Xènius al voltant dels valors educatius que hi calia difondre, les crítiques, elogis o consells a mestres, pedagogs i institucions d'ensenyança: Continua llegint...

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Lola Anglada en la literatura a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autora/lola-anglada>

 
   

multimèdia sobre l'autora

més

       
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra