Ets a:

Jaume Pont

Jaume Pont

Josep Maria Sala-Valldaura

Com a catedràtic de Literatura espanyola moderna i contemporània de la Universitat de Lleida, la recerca de Jaume Pont (Lleida, 1947) s'ha centrat en dos camps: la poesia del segle XX, especialment el postisme i Carlos Edmundo de Ory; i Antonio Ros de Olano i la narrativa fantàstica del Dinou. La seva dedicació a la crítica literària ha estat també constant, amb col·laboracions a diverses revistes i diaris: Destino, Ínsula, La Vanguardia, Avui... Ensems amb Joaquim Marco, fou autor de La nova poesia catalana. Estudi i antologia (1980), llibre que detectà els canvis estètics dels anys setanta, i, des d'El año literario español 1978 fins a Letras españolas 1976-1986, els seus balanços anuals sobre la literatura catalana aconseguiren de sintetitzar-ne l'evolució.

Si la tasca acadèmica i crítica de Jaume Pont ha contribuït a lligar i establir diversos referents de la modernitat, la seva obra poètica n'esdevé un dels millors exemples. (El terme "modernitat" abraçaria tot el seguit de relacions amb què els dos darrers segles han provat d'associar el món, el llenguatge poètic i el poeta, des de les més màgiques i unitives fins a les més desconfiades.) A l'ombra de Brosssa i de Foix, i al sopluig del simbolisme francès, Límit(s) (1976) `el primer llibre de Pont` cerca la força i el suggeriment en la concreció, mentre els versos es beneficien d'una llibertat d'associació semàntica que no exclou ni l'antítesi ni el cripticisme. El trencament amb el realisme històric duia al poeta lleidatà, com a molts altres poetes de la seva generació, cap a investigar les possibilitats del llenguatge en el seu viatge vers l'inconegut.

El títol del segon llibre, Els vels de l'eclipsi (1980), resumeix aquest desig d'indagar: "busca l'home a l'univers la clau i la distància". El nou recull, però, afegia una acceptació més física o sensual del món, amb unes imatges i un lèxic que combinaven, per exemple, la llum i el tacte. Francesc Parcerisas hi destaca el paper de l'amor i el del signe davant la fugacitat del temps. La confrontació entre Eros i Thànatos, la victòria impossible de l'instant contra el pas inexorable de la vida continuarà a Jardí bàrbar (1981), que, d'una banda, culmina el primer període creatiu de Pont i, de l'altra, mostra alguna de les novetats posteriors: la narrativitat elegíaca que creix a Divan i a Llibre de la frontera, la vinculació per mitjà de la carn (sexe i despulles) que lliga l'amor i la mort a Raó d'atzar, etc.

Per a Àlex Broch, les dualitats que estructuren Jardí bàrbar són Diürn/Nocturn i Amor/Destrucció. "Llum com a espai de lucidesa i plenitud existencial. Ombra com a espai de nocturnitat, recerca i misteri. Foc com a espai d'amor i plenitud humana. Cendra com a destrucció i consumació de l'espai d'amor". No costa gaire observar-hi el pes de l'imaginari col·lectiu, el valor que la creació poètica ha donat, d'ençà dels presocràtics, al foc, la terra, l'aigua i el vent. Tanmateix, a parer meu, aquest llibre viu en la lluita i de la lluita: el seu camp de batalla, per a fer servir el poema XX de la seva primera part, és "el paisatge indomable de la vida", i s'hi enfronten la impossibilitat de dominar la realitat, per un cantó, i, el poder del signe poètic, la força de l'amor, per l'altre; és a dir: Encara un nom. / Carnadura de silenci, / òxid on la mort colora les parpelles. / Per l'amor, el llarg aprenentatge dels segles.

Divan (1982) pot palesar la voluntat de recuperació dels substrats culturals i d'una nova mediterraneïtat ben allunyada del noucentisme que altres poetes, com ara Josep Piera o Salvador Jàfer, compartirien. Interessa, però, destacar el nou camí expressiu que hi obre Jaume Pont per tal de poder recórrer, amb més llibertat lírica, alguns dels aspectes més sensuals, amatoris i eròtics de la seva obra. El poeta sembla haver de menester la veu d'altri, la que li forneix la tradició andalusí, per tal de poder expressar sense embuts una passió existencial que, en els llibres anteriors, només era suggerida des de la dificultat. Anys a venir, Llibre de la frontera perllongarà aquesta faceta sota el recurs d'un manuscrit trobat. Continua llegint...

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Jaume Pont a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autor/jaume-pont>

 
   

multimèdia sobre l'autor

més

       

també t'interessarà...

       
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra