Ets a:

Isidor Macabich

Isidor Macabich

Isidor Macabich, als dos anys de la seva mort

Isidor Marí

La vida d'un sacerdot eivissenc

Isidor Macabich i Llobet nasqué a la ciutat d'Eivissa el 10 de setembre de l'any 1883, en una família mitjanament acomodada. La branca materna era eivissenca i antiga, però el llinatge Macabich -que desaparegué de l'illa amb la seva mort- tenia orígens llunyans, probablement eslaus. No obstant aquesta procedència, la família de son pare devia haver arrelat feia temps a Espanya, perquè el seu avi Isidor Macabich i Pavía, oficial de marina, era natural de Cartagena.

Després de rebre una educació primària més o menys normal, ingressà, molt jove encara, al seminari diocesà. La seva vocació religiosa, un poc influïda inicialment, potser, per alguns problemes familiars, va madurar amb el temps i es confirmà amb l'ordenació sacerdotal (1907). Aquesta educació eclesiàstica, rebuda sobretot a Eivissa (llevat d'una curta estada a Figueres), sense passar per la universitat, marca els límits i la magnitud de l'esforç que representa la seva obra en tots els camps.

Durant els anys de seminari ja s'havien començat a manifestar les aficions històriques i poètiques que veurem deplegar-se després. Com a capellà, continuaria igualment les activitats de projecció pública que havia iniciat de seminarista: escoles nocturnes gratuïtes, associacions religioses, culturals o, fins i tot, sindicals, etc. Isidor Macabich va ser un sacerdot "militant" en l'efervescència social i política que desembocaria a la guerra civil, i l'enfocà sempre des d'una perspectiva marcadament decantada a la dreta. Això li valgué, passat el conflicte, les simpaties dels cercles oficials.

Les classes al Seminari i a l'Institut Nacional i, sobretot, el periodisme van ser per a ell altres camins constants d'influència sobre la marxa de la societat eivissenca, als ulls de la qual, estimat i respectat, es convertí en un autèntic símbol.

L'any 1913, a causa ja del seu interès per la història, havia estat designat canonge arxiver, càrrec que ocupà durant molt anys i que li permeté d'escorcollar a fons l'arxiu de la catedral d'Eivissa. El 1951 és ardiaca; el 1953, arxiprest, i el 1960 -després d'un breu període com a vicari capitular, vacant la seu d'Eivissa-, prelat domèstic del Sant Pare. Aquestes són les fites de la seva senzilla vida sacerdotal, que s'extingia en una clínica de Barcelona el 21 de març de 1973.

El poeta

Amb més o menys intensitat, Isidor Macabich va cultivar la poesia tot al llarg de la seva vida, des de l'any 1901 fins ben prop de la seva mort. Aquesta és la producció literària més extensa, constant i sòlida que ens ha deixat.

La primera característica que cal notar és que -com la història i el costumisme- les poesies de Macabich van néixer per a la premsa local abans de ser espigolades i passar al llibre. Sorgeixen d'Eivissa i hi tornen: és un cercle limitat de perspectives que afecta tots els nivells de la creació. Això i la relativa manca de lectures explicaria que la seva poesia mostri poques coincidències amb els corrents literaris del segle XX. La mateixa vacil·lació lingüística d'Isidor Macabich pot entendre's millor si comptam amb el públic que tenia davant i els canals que usava per comunicar-s'hi.

Durant una primera etapa -que podem fer arribar a 1929- és evident el predomini de la llengua castellana. Els pocs poemes en català són extremament dialectals.

La proporció s'inverteix -predomini absolut dels poemes catalans, de llengua més unitària- entre els anys 1930 i 1936. A partir del 1937 i fins al 1960, torna a capgirar-se la relació: la poesia castellana és, de bon tros, la més abundosa. En canvi, del 1961 endavant, predominen de nou els poemes en català, radicalment.

Els resultats de tantes alternatives, reflectits al volum citat d'Obra literària, són de qualitat molt desigual. L'obra castellana -escrita en una llengua apresa en els llibres- tendeix a ser altisonant i barroca, i supera poques vegades la tònica dels versificadors de premsa. Continua llegint...

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Isidor Macabich a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autor/isidor-macabich>

 
   
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra