Ets a:

Antoni Febrer i Cardona

Antoni Febrer i Cardona

Antoni Febrer i Cardona

Maria Paredes Baulida

Maó, 1761 - 1841. Gramàtic, lexicògraf, traductor i poeta. Fou un dels màxims representants, juntament amb Joan Ramis, de l'anomenat Grup Il·lustrat Menorquí i un testimoni privilegiat de l'efervescència cultural que va viure Menorca durant les darreres dècades del segle XVIII i dels esdeveniments històrics que marcaren un període d'involució progressiva d'aquesta singularitat cultural durant les primeres dècades del XIX. Nascut en plena dominació francesa de l'illa, dos anys abans que s'iniciés un segon període de dominació britànica que es perllongaria fins el 1782, visqué després la implantació definitiva de les armes espanyoles, amb un breu parèntesi d'ocupació militar anglesa, entre 1789 i 1802. Els anys del canvi de segle, marcats per una dedicació intensa a la seva obra, mostren una opció personal en favor de la llengua i la cultura pròpies que xocaria frontalment amb els nous hàbits socioculturals que afavoriren els esdeveniments històrics que trasbalsaren Menorca durant les dècades següents: la repressió lingüística imposada per la dominació borbònica, la Guerra del francès, la Constitució de Cadis, la desfeta econòmica menorquina de 1820 i la Dècada Ominosa, que tingueren com a conseqüència immediata el centralisme i la castellanització progressiva en tots els àmbits administratius i culturals illencs, fet que explicaria, en part, el silenci que pesà sobre la seva obra, escrita íntegrament en català.

Vida

Malgrat la immillorable posició familiar, la seva condició de segon fill va marcar profundament el seu estil de vida, ja que la manca de patrimoni propi el feia dependent del germà gran. Tot i així, la garantia d'una economia bàsica ben resolta li va permetre dedicar-se intensament a la seva obra i beneficiar-se d'una part prou significativa de l'herència paterna: els centenars de volums que constituien la selecta biblioteca Febrer, entre els quals hi eren abundosos -a banda dels llibres de dret i notaria, estrictament d'ofici- els diccionaris, les gramàtiques, els textos clàssics llatins i els compendis d'oratòria, entre d'altres.

Havia obtingut el Títol de Doctor en ambdós drets (iuris utriusque) a la Universitat d'Avinyó el 1784, dos anys més tard que el seu germà Rafael, seguint el costum d'altres fills de la burgesia i de l'aristocràcia menorquines que preferiren finalitzar els estudis a Orange, Montpeller o Avinyó abans que a Cervera o a Barcelona. Des del 1784 fins el 1800, any en què va posar data a la seva primera obra, La Prosódia d'el P. Álvarez, transcorrien setze anys, al llarg dels quals anirien desapareixent, a poc a poc, les manifestacions culturals que havien fet possible -dit amb paraules de Jordi Carbonell- el brillant "període menorquí de la literatura catalana". Paradoxalment, sembla que aquest lapse de temps el predisposà a iniciar una ingent tasca com a gramàtic, lexicògraf, poeta i traductor al servei de l'humanisme i de la llengua pròpia quan entrava en la maduresa, a la ratlla dels quaranta. Front a la creixent precarietat i el caràcter esporàdic de les manifestacions culturals en llengua autòctona i a la castellanització de tots els àmbits de la vida illenca, pren la decisió d'anar contra corrent i s'aboca, en solitari, a una perllongació, aparentment "nostàlgica", d'aquells pressupòsits de finals del set-cents amb la intenció de revifar l'interès per la llengua, clau en la recuperació de la pròpia identitat. Només una dedicació intensa, gairebé exclusiva, explicaria la qualitat i l'extensió dels seus escrits, els quals sotmetia a una pacient labor limae, a noves reelaboracions, la qual cosa podem observar en la redacció de les seves gramàtiques i, sobretot, del diccionari, que anava completant amb les dades que li aportava la pràctica de la traducció, la creació poètica i la informació que rebia d'altres intel·lectuals que, com ell, s'interessaven per les qüestions gramaticals i lexicogràfiques. Continua llegint...

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Antoni Febrer i Cardona a LletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autor/antoni-febrer-i-cardona>

 
   
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra