Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Carles Riba i Bracons
Escriptor
(Barcelona, 1893 - Barcelona, 1959)

Doctorat en lletres i llicenciat en dret, catedràtic de grec a la Fundació Bernat Metge i professor a la Universitat Autònoma, va ser la figura central del segon noucentisme. Influït per Carner, Homer, Valéry i Guillén, va escriure 'Primer llibre d'estances' (1919) i 'Estances' (1930). 'Els marges' (1927) i 'Per comprendre' (1937) són obres en la línia d'autors com Thibaudet, Eliot o Vossier. Experiència religiosa i exili (1939) es troben a les 'Elegies de Bierville' (1943). Considerat l'eix de la resistència intel·lectual a la postguerra, va escriure 'Salvatge cor' (1952) i 'Esbós de tres oratoris' (1957). Va publicar obres per a infants i traduccions en vers de l''Odissea' (1919 i 1953), Sòfocles, etc., i en prosa de Plutarc, Poe i d'altres.