RAMON GUILLEM (n. 1959)

 

D'un gran desig s'engendra

 
 
-

És la nit cambra del teu pubis
—el trespol de fusta, el llit de níquel,
la menuda flama a la xemeneia—
M'aprope a tu i descobresc
ta lluna sens pou i ta esquerda sens foscam
com foc que dibuixa contorns de petxines.

Agulla de llum
pense amb llenços blancs i marinada,
celoberts, anar-me'n d'ací
amb la trencada imatge de l'espill:
la meua foscúria, la teua penombra urent.