RAMON DACHS (n. 1959)

 

 
 
VACANT
a R.B.
 
[I]

El teu ressò
va soscavant-me
amb greu perill
d'esfondrament

Tinc el passat
tan densament
poblat de tu
que ets sempre amb mi

Ets sempre amb mi
dins el més sol
que sol segueix
el seu camí

Tot assolint-se
en despoblat
ha de fundar
blanca ciutat
 
[II]

Tens sediments
al més profund
dels jaciments
del seu subsòl

Al·luvions
de plenamar
que ha fet ressaca
al litoral

Al litoral
d'antics relleus
que els plegaments
van sepultar

Deambulant
en galeria
commemora
aquella riba
 
[III]

Vacant de tu
que endins de si
no pot ningú
mai més cobrir

Ni descendir
l'angost avenc
tot travessant
aquells estrats

Aquells estrats
que eren maresme
d'aigua i herba
brisa i llum

De posta i alba
arena i algues
amb petxines
a la platja
 
[IIII]

Convalescent
s'està, jacent
l'alcova ardent
l'hostessa absent

S'ha de llevar
i obrir el portal
del seu casal
de bat a bat

De bat a bat
els porticons
als quatre vents
el finestrons

Que fa molt bo
i el bo i millor
d'aquest matí
pot rebre en si