ISIDRE MARTÍNEZ (n. 1964)

 

El testament de Heiligenstadt

 
 
-

A favor del futur,
solitari impecable
a desgrat de l'amor.
Medites tot i res.
Gaudir del meu cos perquè és teu
per sempre més
voldria
honestament
com l'enemic gentil.