Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Pere Gimferrer Torrens
Escriptor, poeta i crític literari
(Barcelona, 1945)

L'any 1966 es va iniciar com a poeta en castellà amb 'Arde el Mar', que va suposar l'entrada d'una poesia innovadora pel ressò surrealista cinematogràfic i generacional. A partir del 1970 va escriure en català 'Hora foscant', 'Foc sec', 'L'espai desert', 'El vendaval', 'La llum', 'Les arrels de Miró' i 'Valències'. El seu món poètic reprèn la tradició medieval catalana i, amb trets del simbolisme, postsimbolisme i d'avantguarda, configura un món propi on es combinen la interrogació sobre el sentit de la vida i de l'art. Com a crític ha publicat 'La poesia de J.V. Foix' i 'Los raros'. La seva única novel·la, 'Fortuny', evoca els seus referents culturals. El 1985 va ingressar a la Real Academia Española i el 1988 va rebre la Creu de Sant Jordi.