Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Ventura Gassol i Rovira
Poeta i polític
(La Selva del Camp, Baix Camp, 1893 - Barcelona, 1980)

Va abandonar el sacerdoci i es va traslladar a Barcelona, on va ocupar càrrecs administratius. Militant de la Joventut Nacionalista de la Lliga fins l'any 1922, va incorporar-se a Acció Catalana. Exiliat a França (1924), va ingressar a Estat Català, on va esdevenir un destacat dirigent. Present en els fets de Prats de Molló (1926) i conseller de Política Interior de la República Catalana (1931) i de Cultura de la Generalitat (1931-34 i 1936), va ser diputat a corts constituents per Barcelona i Tarragona i va ser empresonat pels fets del Sis d'Octubre (1934). Defensor dels perseguits i els clergues, es va sentir amenaçat de mort i va marxar a l'exili (1936) a Saint-Martin-le Beau, on va participar en activitats culturals catalanes. Va retornar a Catalunya el 1977.