CARLES SANUY (n. 1959)

 

Història circular

 
 
-

Hi ha una mena
d'indulgència a les paraules;
un joc evolutiu
que abreuja els mots i els avaria.

Així, doncs, cada nom
codifica una sentència, real o intuïtiva;
a nosaltres ens pertoca de triar
l'estatura del poema.