Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Josep Carner i Puig-Oriol
Escriptor
(Barcelona, 1884 - Brussel·les, 1970)

Un dels principals representats del noucentisme. Va estudiar dret i filosofia i lletres i va participar en activitats polítiques, culturals i literàries. Membre de la Lliga Regionalista, va col·laborar a 'La Veu de Catalunya' i va entrar a la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (1911). Va fer la carrera diplomàtica del 1920 al 1939, any en què va exiliar-se a Mèxic i a Brussel·les, on va exercir de catedràtic a la Universitat Lliure i va integrar el govern de la Generalitat a l'exili (1945-47). Amb la seva llarga obra com a poeta ('Primer' i 'Segon Llibre de Sonets', 'La paraula al vent'), prosista, dramaturg ('El giravolt de maig') i traductor, esdevé un model innovador del català literari actual, superant les escoles i estils precedents.