Resultats de cerca: bibliografia

 • L'Avenç

  L'Avenç

  La influència transformadora de L'Avenç i del seu grup d'escriptors es féu efectiva en el patrocini d'altres activitats culturals, alhora que aquestes activitats multiplicaven el seu particular lideratge. N'anotarem les principals: Publicacions periòdiques A les …

  edició
 • Edicions 62

  Edicions 62

  Editorial fundada a Barcelona l'any 1961 per Max Cahner i Ramon Bastardes, i que dos anys més tard es va constituir en societat mercantil. L'editorial representà, d'entrada, una renovació en el concepte d'empresa editorial, amb la voluntat principal d'afavorir i …

  edició
 • Màrius Torres

  Màrius Torres

  Estudià la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona i, un cop acabada, l'any 1933 féu un viatge per França i Itàlia, països que el captivaren, especialment la ciutat de Florència. Exercí durant poc temps a Lleida, ja que ben aviat, l'any 1935, caigué malalt de …

  autor
 • El Neoclassicisme

  El Neoclassicisme

  Moviment estètic europeu del Set-cents. Deriva, en darrer terme, de l'academisme classicista cortesà, que imperava a França al darrer terç del segle XVII, resultant de l'acció de l'absolutisme en el camp cultural i del racionalisme hedonista de la nova burgesia. El …

  període
 • El Barroc

  El Barroc

  Moviment europeu que comprèn del tombant dels segles XVI-XVII fins al XVIII. Respongué a la crisi dels dos dogmes fonamentals del Renaixement: la confiada admiració pels antics i l'optimisme racionalista. A l'anterior percaça d'arquetipus s'oposà el retrat de la vida …

  període
 • Ferran Torrent

  Ferran Torrent

  Bé, comencem per la qüestió filosòfica de qui sóc. Jo sóc jo i la meua circumstància. Vostès també, ja ho sé, però ara, segons m'han indicat, he de parlar de mi. La veritat és que jo, en aquesta vida, podia haver exercit de tot tret d'escriptor, o millor dit novel·lista …

  autor
 • Joan Triadú

  Joan Triadú

  Ribes de Freser, 1921. Crític, traductor i poeta. Llicenciat en lletres, secció de filologia clàssica, s'ha dedicat a l'ensenyament. Ha estat lector de català a la Universitat de Liverpool (1948-50), i fou director general de la institució cultural CIC, director de …

  autor
 • Albert Manent

  Albert Manent

  El meu primer poema fou escrit quan tenia catorze anys. El meu pare el va llegir i el va trobar insuficient de contingut bé que amb alguns mínims encerts formals. La poesia, doncs, em forní la inspiració i l'aprenentatge. No oblidem que érem al voltant de 1945, quan …

  autor
 • El Renaixement

  El Renaixement

  Moviment intel·lectual i estètic dels segles xv i xvi basat en la reivindicació (el renaixement) de la civilització clàssica grecollatina, que comportà la restitució, interpretació i anotació dels textos clàssics, l'assimilació de les idees i els valors que contenen, …

  període
 • Josep Pedreira

  Josep Pedreira

  J. Pedreira, sobre el qual plana un silenci sepulcral després que la seva col·lecció fos comprada per quatre xavos, a l'efecte d'incloure-la com un fons de prestigi entre els diversos d'una empresa editorial amb pistrincs, fou qui a través de la col·lecció Óssa Menor, …

  autor