Resultats de cerca: Estigma

 • Ponç Pons

  Ponç Pons

  [...] D'una banda, les fonts variades i heterogènies de la inspiració -o del "pretext" (pre-text), com hom proposa amb més encert d'anomenar-lo- i, d'una altra, l'aplicació d'aquesta varietat a receptes estilístiques igualment diverses. En efecte, gairebé no hi ha un …

  autor
 • El Noucentisme

  El Noucentisme

  Noucentisme és d'antuvi un terme degut a la facúndia d'Eugeni d'Ors. Aquest l'encunya per analogia amb la denominació que fan dels segles els historiadors d'art italians: Quattrocento, Cinquecento. I jugant de manera implícita amb l'homofonia existent en català entre …

  període
 • Les multituds (1906)

  Les multituds (1906)

  [...] Casellas va participar en la reacció antidecadentista dels darrers anys de segle. Va fer-ho mogut per incentius purament artístics, convençut que calia una renovació institucional que fes possible la realització d'un art simbòlico-decoratiu pel qual havia estat …

  obra
 • Maria Dolors Orriols

  Maria Dolors Orriols

  Nascuda el 1914 a Vic (Osona). Des de molt jove s'ha interessat per l'escriptura i les arts plàstiques, per arribar a convertir-se en una especialista en pintura contemporània. És autora d'una extensa i interessant obra narrativa iniciada el 1949 i que no dóna per …

  autora
 • Joan Perucho

  Joan Perucho

  Joan Perucho va parlar de l'art de tancar els ulls a propòsit de l'artista alemany Wols, en un dels articles de La cultura y el mundo visual (1968). Perucho sintetitza en aquest article dues preocupacions essencials de la seva obra al llarg dels anys cinquanta i …

  autor
 • Francesc de Borja Moll

  Francesc de Borja Moll

  La meva base econòmica, en aquest tercer any després de la mort de Mn. Alcover, continuava essent la feina d'impremta. Aquell taller que el canonge havia muntat per editar el Diccionari i els altres llibres seus...

  autor