Ets a:

Condicions d'ús

Definició

Offlletra és l'espai de participació de LLETRA creat per a fomentar el coneixement sobre la literatura catalana, la col·laboració interuniversitària i la constitució de xarxes d'afinitat que facin d'Offlletra una comunitat construïda cada dia amb les aportacions i l'activitat de la pluralitat dels seus membres.

Offlletra neix amb la vocació de fer visibles la comunitat que es crei al seu voltant i té la finalitat d'esdevenir el lloc de trobada dels membres i col·lectius vinculats a LLETRA, entre ells i d'ells amb la societat i el món xarxa.

Funcionament

Offlletra s'obre a la participació de tothom que vulgui aportar informació i coneixement sobre la literatura catalana.

Els continguts aportats i sindicables podran ser de qualsevol format (text, vídeo, imatge i so) i provinents de qualsevol recurs o espai web (sites, blogs, àlbums, grups...) i en qualsevol llengua.

L'administració de l'espai Offlletra la durà a terme l'equip de LLETRA. Com a administradors, tindran accés a totes les dades dels espais, continguts i activitats agregats.

Agregació d'espais i continguts

L'agregació es farà mitjançant la sindicació. Quan s'agreguin espais i continguts, automàticament se n'esdevindrà el responsable. A partir d'aleshores, en funció de la identificació de l'usuari i contrasenya, el responsable del contingut el podrà esborrar (desagregar) o editar l'espai agregat en qualsevol moment que ho desitgi sense necessitat de justificació.

El responsable dels espais agregats defineix si protegeix o no i amb quines condicions la propietat intel·lectual del seu contingut.

Informació d'activitats

Els col·laboradors podran afegir tantes activitats a l'agenda com desitgin sempre que respectin els criteris temàtics i qualitatius de l'espai de participació.

Quan s'agreguin activitats, automàticament aquell col·lectiu n'esdevindrà el responsable. A partir d'aleshores, en funció de la identificació de l'usuari i contrasenya UOC, els responsables de l'activitat podran esborrar o editar l'activitat publicada en qualsevol moment que ho desitgin previ avís als administradors.

Normes d'etiqueta

Tant els usuaris que agreguen els seus espais o continguts a Offlletra, com les persones que hi afegeixen comentaris, es comprometen a utilitzar els espais i continguts agregats d'acord amb la seva finalitat i a observar les següents pautes de conducta:

 • Adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de persones, físiques o jurídiques, evitant especialment les expressions ridiculitzants, insultants, degradants i qualsevol altra que suposi calumnies o difamacions a altres.
 • No s'acceptaran continguts que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts no vinculats temàticament a LLETRA, essent eliminats una vegada hagin estat localitzats o siguin notificats per un usuari. Tampoc s'acceptarà la agregació de continguts amb fins publicitaris, comercials o il·legals.
 • Respectar l'actuació del responsable de cada espai en l'ordenació del seu espai.
 • Respectar la propietat intel·lectual i qualsevol llicència o condicions d'ús establertes pels responsables dels continguts aportats o agregats per als seus articles.
 • Acceptar l'actuació de LLETRA, tant per fer complir les presents condicions com la resta de normativa pròpia de la UOC i la legalitat vigent.

L'agregació i publicació de continguts en aquest espai, així com la participació dels usuaris, es regeixen per les presents condicions d'ús. En tot allò que no concretin les presents s'aplicarà per defecte l'Avís Legal i, pels membres de la comunitat UOC, seran d'aplicació totes les normes de la Universitat.

Exempció de responsabilitat

LLETRA no es fa responsable:

 • Dels continguts aportats pels usuaris ni de les opinions abocades en forma de comentaris.
 • De la violació dels drets de propietat intel·lectual o indústrial per part d'usuaris i visitants.
 • De la possible pèrdua total o parcial de la informació dels espais agregats.
 • LLETRA posarà en coneixement de les autoritats competents la comissió de qualsevol delicte que es produeixi en aquest espai, excepte aquells que només són perseguibles a instància de la part afectada.

LLETRA intervindrà directament a l'espai Offlletra quan el propietari d'un contingut ho requereixi, per a donar suport a les seves tasques i sempre que calgui, per fer complir aquestes condicions d'ús o altres normes, fent els advertiments necessaris a tal efecte.


LLETRA es reserva el dret de:

 • Suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat al servei, per raons de necessitat, per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del sistema.
 • Incloure contingut, de forma excepcional, en els espais.
 • Suprimir continguts si no es respecten les presents condicions d'ús.