Biografia extreta de la CD-ROM Història de Catalunya realitzada per La Vanguardia i la Generalitat de Catalunya.

Dolors Monserdà i Vidals
Escriptora
(Barcelona 1845 - 1919)

Activa defensora de la dona, actuava sempre des d'una óptica cristiana de defensa dels valors de la família. Les bases de la seva concepció del paper de la dona les va exposar a 'El Feminisme a Catalunya' (1907) i a 'Estudi Feminista' (1909). Va destacar també com a escriptora de novel·la de caire costumista. Signava normalment Dolors Monserdà de Macià. Fins al 1875, va escriure en castellà, i a partir d'aquesta data ho va fer en català. Va participar assíduament als Jocs Florals, on fou premiada en diverses ocasions.