FERNANDO RUBEN SOLER (n. 1962)

 

ARTS DE VIDA (BATEN LLUMS)

Sosti
sol
signes
batecs d'una veu propia, propmcia
el cabdal millor, mis pur
del aigua que is de tothom.

Apuja ta veu fins el cim
crea un clima apte, un temps clar
hi ha nous colors esperant niixer
muses i musiques al cap del horitzs
a prop de la matinada.

Hi ha un concert interior que es projecta
com un vigorss riu
en incessant fluir de novetats
per l'aire
profunds
sentiments i sentits
assenyalen sements que ja germinen genumnes
arrels d'un temps nou,
baten llums
s'apresten inhdites obres lluminsses.
 
 
CANTO QUE NO ENS OBLIDA

A l'hora arrel que es lleva
amb el cel en silenci i una mica boirat
la nit vacua en estar de tardor

ssn sml.labes que el vent ha incorporat
com les fulles lleus en estacis d'ofrena

no gaire lluny
el riu
el seu curs continua
mis o menys dist`ncies
mis o menys temps
entre aig|es en esdevenir
esperant estan els cantos
promptes i atents

cangs que es desprhn arribant la matinada
ja vol que du direccis d'esperanga.
 
 
NOIA ESPANYOLA

Noia espanyola
ta veu ti ressonancies belles, alegres
del paisatge natal, del lloc on vius
el teu rostre ti la claredat del sol mediterrani
i un la teva sang batega una histrria de segles i aventures
tens tambi en tu, en el teu anar una certa fermesa
una certa rudesa de panell castell`
en els teus ulls moros mil lluentors dels teus mil rius
i un resplendor marm als teus contorns.
 
 
PERSISTENTS RIUS

Rera el silenci clar dels cors
dibuixen estrelles perfeccions quasi visibles
aigua matriu de totes les coses
en un batre profund d'augurals cels
les `nimes com vaixels contra temps i marea
donen un so que les apropa a l'etern.

Tot el que uneix dona un llentor de vida
germinen els vols des de fhrtils planmcies;

"el nostre" is un canal per on flueix el savi
rius persisthnts en original esdevenir;

silvestres transparhncies al pols hum`
al aire deixen m`gics solcs de preshncies.
 
 
UNI-VERSOS

Els diumenges ssn el xiulets dels segles.

Les ones del mar duen missatges de l'horitzs.

L'imaginacis is l'esguard brillant de la llibertat.

Totes les guerres ssn fratricides.

A vegades llu la veritat velog de la poesia.

Els rellotges ssn les flors del temps.

El silenci de la neu al caure tambi is mzsica.

La llum de la bellesa s'irriga espiritual.