Ets a:

Els Cormellas

portada

Els Cormellas

Manuel Llanas (Universitat de Vic)

Amb el nom de Sebastià Cormellas se succeeixen dos impressors, pare i fill de nom idèntic, propietaris consecutius de l'obrador tipogràfic barceloní més fecund de tot el segle XVII. Tots dos els trobem establerts, a més, al número 14 del carrer del Call, a un edifici en la façana del qual es conservaven uns esgrafiats al·lusius a les arts del llibre fins que el salvatge de torn, en la dècada de 1960, els va fer desaparèixer sota una capa de calç i ciment. S'escau, a més, que aquest domicili dels Cormellas albergava el taller d'impremta que un escriptor genial converteix en el més famós del món: el taller que Cervantes visita l'estiu de 1610 i més endavant descriu en el capítol LXII de la segona part del Quixot.

El Sebastià Cormellas sènior era nascut a Alcalá de Henares; el seu pare, "stamperii civitatis Parisii, regni Francie", gairebé segur que es pot identificar amb el Francisco Cormellas actiu en aquella ciutat castellana, associat amb Pedro de Robles, entre 1563 i 1566. Comença a treballar a Barcelona al taller d'Hubert Gotard, amb la viuda del qual, Maria Velasco, es casa el 1591 i tot seguit es posa al capdavant del negoci. Sis anys després, el 1597, amplia el negoci comprant la impremta familiar als hereus de Pau Malo. El primer llibre que li coneixem data precisament de 1591, i dóna pas als més de dos-cents cinquanta que entre pare i fill treuen a la llum. Entre tots dos hi ha una continuïtat absoluta des de tots els punts de vista, però sembla que cal fixar l'inici de la producció del fill cap a 1638, probablement arran de la mort del pare. Aquest segon Cormellas, conegut sobretot en el seu temps com a mercader i llibreter (era membre de la confraria de Sant Jeroni des de 1612), el tenim actiu com a impressor probablement fins a 1650, i va morir, sembla, el 1654. Un fulletó de 1678 destinat a combatre la pretensió de certs impressors de constituir una confraria civil ens permet conèixer, tot passant, un episodi que el va afectar de ple:

"En lo any 1638, pretengueren los Magnífics Cònsols i Consell de Vint de la Llotja de Mar de la present ciutat que Sebastià de Cormellas, mercader, devia abstenir-se d'exercir l'art d'impressor com a art mecànica i servil, però donant dit Cormellas son memorial firmat de nou advocats dels més clàssics d'aquella era, i entre altres lo doctíssim Fontanella, en què mostrà la noblesa de dita art, cessaren dits Cònsols i Consell de tal pretensió i prosseguí dit Cormellas en son exercici, i se continua fins vui l'estampa en sa casa a gastos de sos hereus i descendents."

A desgrat de la quantitat de títols que els Sebastià Cormellas pare i fill posen en circulació (64 a càrrec del pare només fins a 1600), fer-ne una descripció sintètica no resulta gaire difícil. De fet, la part del lleó (prop del 90%) correspon a dos blocs temàtics, el religiós i el literari, fins al punt que tota la resta revesteix una aparença més aviat residual o complementària. La segona constatació revela la inanitat de la gran majoria d'obres de tema religiós, que amb ulls d'avui costa d'imaginar que tinguessin mercat. No hi pot haver cap dubte, però, que els Cormellas i els editors pels quals treballaven no feien sinó mirar de satisfer les demandes de la clientela i que, per tant, les dotzenes de llibres anodins que imprimeixen tenien una sortida real. Dins l'oceà de manuals d'oracions, d'hagiografies, de catecismes i doctrines, de devocionaris, de codificacions litúrgiques, de sermons i de tractats teològics de tant en tant, i amb bona voluntat, s'hi pot localitzar algun títol passablement rellevant o vistós. És el cas, per exemple, del Libro de la historia y milagros hechos a invocación de Nuestra Señora de Montserrate (1594), de Pedro Alfonso de Burgos, de l'Ordinarium Vicense (1596), del Llibre dels miracles de Nostra Senyora del Roser (1597, un dels poquíssims en català), de Jeroni Taix, o dels obligats volums de Fray Luis de Granada. Continua llegint...

Paraules clau d'aquest autor

Si vols citar aquesta pàgina...

Actualitat literària sobre Els Cormelles a lletrA, la literatura catalana a internet (Universitat Oberta de Catalunya)

<http://lletra.uoc.edu/ca/autor/els-cormellas>

 
   
>>
Poesia dibuixada
argus, els millors continguts literaris a internet
>>
Viquilletra